om oss

 

Stabilt


Typoform har funnits sedan 1976 och ägs sen 2001 till lika delar av Marie Runnedahl, Andreas Lilius och Tomas Widlund. Vi är just nu elva typoformare som alla är erfarna och kreativa samt har en bred kompetens. Typoform innehar högsta kreditvärdighetsbetyg (AAA) sedan 2004. Typoform har en dokumenterad arbetsmiljö, miljöpolicy och anti-korruptionspolicy samt en jämställdhetsplan. Typoform har sedan 2022 en stärkt IT-säkerhet som möter högt ställda krav för att motverka dataintrång. 

 

Kunder

Ett urval av tidigare och nuvarande kunder

Assa Abloy

Byggkeramiska rådet

DO (Diskriminieringsombudsmannen)

FOI (Totalförsvarets forsknings institut)

Folkhälsomyndigheten

ICA Bokförlag

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Kungl. Vetenskapsakademien

Kåpan Fastigheter

Kåpan Tjänstepension

Liber

Läkartidningen

MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning)

MSB (Myndighetetn för samhällsskydd och beredskap)

Naturvårdsverket

NE Nationalencyklopedin

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)

Sanoma Utbildning

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

Skolverket

Socialstyrelsen

Statens historiska museum

Studentlitteratur

Svensk Byggtjänst

Sveriges a-kassor

Teledyne Flir

UKÄ (Universitetskanslersämbetet)

Westander

 

Medarbetare

Marie Runnedahl

vd, ad, projektledare

08-545 722 76

marie@typoform.se

Tomas Widlund

projektledare, ad, illustratör

08-545 722 78

tomas@typoform.se

Andreas Lilius

ad, projektledare

08-545 722 77

andreas@typoform.se

Jenny Bryant

originalare

08-545 722 71

jenny@typoform.se

Sabina Högnäs

originalare

08-545 722 75

sabina@typoform.se

Anna Lundstedt

grafisk formgivare

08-545 722 79

anna.lundstedt@typoform.se

Yann Robardey

illustratör

08-545 722 82

yann@typoform.se

Jakob Robertsson

illustratör

08-545 722 72

jakob@typoform.se

Ann Sjögren

grafisk formgivare, illustratör

08-545 722 81

ann@typoform.se

Anna Sjögren Lundberg

projektledare, originalare

08-545 722 84

anna@typoform.se

Jerker von Vegesack

digital produktion

08-545 722 83

jerker@typoform.se

Hitta hit!

 

GDPR

Typoform behandlar personuppgifter baserat på de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, avtal, samtycke, intresseavvägning och innehar bara de personuppgifter vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi följer EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och alla individer har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar gällade dem, och be att få dem raderade. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Kontakta oss gärna för mer information.

besöksadress

Vikingagatan 23

113 42 Stockholm

postadress

Box 6644

113 42 Stockholm

Kontakt

telefon: 08-545 722 70

e-post: info@typoform.se

följ oss