vad vi gör

Exempel 1

Biologi Campus

Sanoma utbildning

Biologi Campus är ett läromedel i biologi för gymnasiet, uppdelad på 2 kurser. Det har hänt enormt mycket inom området bilogi under de senaste 20 åren och de flesta läromedel i ämnet som redan fanns på marknaden var hopplöst omoderna. Sanoma Utbildning såg därför en möjlighet skapa något nytt, helt i fas med dagsfärsk vetenskap. Typoform fick redan 2010 uppdraget att påbörja arbetet med en formskiss, men efter att formen godkänts dröjde det ända fram till 2013 innan produktionen kom i gång. Författarna behövde helt enkelt gott om tid på sig för att foga samman alla nya vetenskapliga rön till en pedagogisk helhet. Att på bästa sätt förmedla denna kunskap blev sedan vår gemensamma passion, vilket genomsyrade hela produktionen.

Tomas

Andreas

Yann & Jakob

Jenny

6

se mer

två

grundböcker

770

sidor layout

Grafisk form

Att skapa ett läromedel är givetvis först och främst en fråga om korrekt innehåll, beskrivet på ett pedagogiskt sätt. Men det är en grafisk form med tydlig struktur tillsammans med lättillgänglig layout som skapar kontakt med läsaren. Vår 47-åriga erfarenhet av läromedel kombinerat med en gedigen kunskap om informationshantering och vårt stora intresse för samtiden gör oss perfekta för uppdraget.

15

se mer

över

600

original-

illustrationer

Illustration

I ett ämne som biologi är det naurligtvis viktigt med korrekt avbildning. Vare sig man vill beskriva däggdjurs metabolism eller förklara ekologiska samband så får det finnas så lite utrymme för missfattning som möjligt – illustratörens goda kunskap och erfarenhet av ämnet är helt enkelt nödvändig. Fast våra illutratörer vill gärna gå längre: en bild som dessutom har konstnärliga kvaliteter kommunicerar bättre.

8

se mer

drygt

640

fotografier

Layout

Ett läromedel måste skapa en meningsfull samverkan mellan en mängd olika typer av information. I Biologi Campus samverkar brödtext, ordförklaringar, faktaavsnitt och bildtexter tillsammans med illustrationer och foto. Allt presenteras på ett sätt som förstärker intresse och inlärning utan att göra avkall på sammanhang eller faktainnehåll. Att på ett bra sätt gå iland med det på nästan 800 sidor kräver uthållighet och noggrannhet, men också skaparlust och nyfikenhet.

6

se mer

totalt

870

arbetsblad

Produktion

Men i slutändan är det kanske ändå konsten att åstadkomma hög kvalitet till minsta möjliga kostnad som räknas. Hos oss betyder det en arbetsmetod som skapar stort utrymme för design och illustration kombinerat med smarta tekniska lösningar. När det gäller ett så pass stort projekt som Biologi Campus krävs också speciellt framtagna mallar för textmanus, layout och illustration för att så mycket som möjligt effektivisera produktionens alla delar.

besöksadress

Vikingagatan 23

113 42 Stockholm

postadress

Box 6644

113 42 Stockholm

Kontakt

telefon: 08-545 722 70

e-post: info@typoform.se

följ oss