portfölj

PIRLS 2021

Skolverket • Rapport över läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. Layout, grafik och produktion.

5

Hållbarhetsrapport till Ragn-Sells

Sustainability Report 2022 • Ragn-Sells ville att årets hållbarhetsredovisning skulle få ett helt nytt utseende och ges en tydligare och mer lättnavigerad struktur. Westander stod för idé, text och struktur, och Typoform hjälpte till med grafisk form, illustration och layout.

9

Hållbarhetsredovisning 2022

Kåpan Tjänstepension • Grafisk form, grafik och layout

5

Årsredovisning 2022

Kåpan Tjänstepension • Grafisk form, grafik och layout

5

Grafisk profil

Kåpan Tjänstepension • Ny grafisk profil för hela organisationen – grafisk manual, intern kommunikation, rapporter och informationsmaterial

7

Prio matematik 7-9

Sanoma Utbildning • Läromedel i matematik som innehåller hela högstadiets matematik samlad i en bok. Grafisk form, illustration, layout och produktion.

4

Hållbarhetsrapport

Höganäs Sustainability Report 2022 • Ett samarbete mellan och Westander och Typoform.

5

Mistra Dialog

Mistra • Publikationsserie som Mistra använt som kanal för utvald forskning.

8

Allemansrätten

Naturvårdsverket • En film om allemansrätten. Illustration.

3

MatteDirekt åk 4–6

Sanoma utbildning • Grafisk form, illustration och produktion.

9

Att leva nära stora rovdjur

Naturvårdsverket • Rapport. Grafisk form och produktion.

3

NTA

NTA Skolutveckling • Grafisk profil.

6

Mistra Programportfölj

Mistra • Digital sammanställning av Mistras forskningsprojekt.

6

Färdplan för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket • Grafisk form och produktion.

7

BBV

Byggkeramikrådet • Grafisk form och produktion.

5

Pollinering

Naturvårdsverket • Grafisk form och illustration.

3

Robin

Sanoma utbildning • En läromedelsserie i svenska för F-3, med läsebok, arbetsbok och lärarguide. Läseboken för respektive årskurs finns på flera nivåer. Grafisk form och produktion.

9

Origo

Sanoma utbildning • En läromedelsserie i matematik för gymnasiet och vuxenutbildningen. Grafisk form och produktion.

8

Invasiva arter

Naturvårdsverket • Affischer. Grafisk form och illustration.

9

Kommentarer till allmänna råd

Skolverket • Grafisk form och produktion.

2

Matte Triumf

Sanoma utbildning • Basläromedel i matematik för F-åk 3. Grafisk form, illustration och produktion.

9

Mistra summerar

Mistra • Rapport om mer hållbar plastanvändning. Grafisk form, illustration och produktion.

9

Hitta språket

Skolverket • Grafisk form och illustration.

2

Textilsmart

Naturvårdsverket • Kampanj om hållbar konsumtion av textilier. Grafisk profil, illustration.

5

Koll på matematik

Sanoma utbildning • Läromedelsserie i matematik. Grafisk form och produktion.

7

Naturkunskap

Sanoma utbildning • En läromedelsserie i naturkunskap för gymnasiet. Grafisk form, illustration och produktion.

7

Gilla Läsa Skriva

Skolverket • Grafisk form, illustration och produktion.

2

Stödmaterial

Skolverket • Grafisk form och produktion.

6

The Fall of Dinosauria

På uppdrag av den ukrainske illustratören och satirtecknaren Vladimir Kazanevsky har vi formgett den grafiska novellen "The fall of Dinosauria".

4

Läs & Lös

Sanoma utbildning • Arbetsböcker i läsförståelse. Grafisk form, omslagsillustrationer och produktion.

6

Himmel & Pannkaka

Sanoma utbildning • Arbetsböcker i läsförståelse. Grafisk form och illustration.

9

Vepor

Skolverket • Grafiskt koncept, illustration, fotosök.

2

Jag lär mig svenska

Sanoma utbildning • Läromedel i svenska för elever med svenska som andraspråk. Åtta läseböcker, en arbetsbok. Grafisk form och produktion.

5

Matte Direkt 6–9 upplaga 3

Sanoma Utbildning • Ett läromedel i matematik för högstadiet: 3 grundböcker, 3 lärarguider, arbetsblad, prov och aktiviteter. Grafisk form, all illustration och produktion.

7

Samtal Skola

Skolverket • Grafiskt koncept.

3

ICCS 2022

Skolverket • Informationsmaterial. Grafisk form och illustration.

4

besöksadress

Vikingagatan 23

113 42 Stockholm

postadress

Box 6644

113 42 Stockholm

Kontakt

telefon: 08-545 722 70

e-post: info@typoform.se

följ oss