GDPR

empty

Typoform behandlar personuppgifter baserat på de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, avtal, samtycke, intresseavvägning och innehar bara de personuppgifter vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet. Vi följer EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och alla individer har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar gällade dem, och be att få dem raderade. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Kontakta oss gärna för mer information.
empty

besöksadress

Vikingagatan 23

113 42 Stockholm

postadress

Box 6644

113 42 Stockholm

Kontakt

telefon: 08-545 722 70

e-post: info@typoform.se

följ oss