WordPress lösning

Med målet att skapa intresseväckande kommuniktion med tydlig avsändare tog Typoform fram ett flertal varierande mallar med tydlig typografi, foto och illustration, färger, mönster och bildsymboler. Variationen gör att den grafiska formen lätt kan anpassas efter budskap och kanal men ändå ge en enhetlig visuell identitet. Typoform tog även fram mallar för filmproduktion som bl.a. består av namnskyltar, olika bakgrundsplattor, slut och startskyltar, övergångar och informationsskyltar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *