vad vi gör

Exempel 2

Grafisk profil

Skolverket

Logotyp i alla ära, men typografi, färger och grafiska element är också minst lika viktiga delar i den verktygslåda som vi kallar grafisk profil. En grafisk profil ska på effektivt och enhetligt sätt bygga upp den visuella kommunikationens unika identitet för en organisation eller ett företag. 2019 fick Typoform uppdraget att uppdatera Skolverkets grafiska profil. Identitet är en färskvara och eftersom den gamla profilen hade nästan 15 år på nacken behövde den en rejäl översyn. Logotypen är inarbetad och fungerar som den ska, men resten har omarbetats i grunden. Som stöd för Skolverkets kommunikationen utvecklades även publikationsmallar för Skolverkets olika rapportserier och en grafisk form för övriga publikationer. Vi tog även fram mallar för ppt, film och digitala kanaler.

Marie

Ann/Andreas

Ann/Jakob

Anna

6

se mer

Skolverket

har runt

800

medarbetare

Grafisk manual

I uppdraget ingick att ta fram en manual som dels beskriver den grafiska profilen och dels ger praktiska anvisningar för användningen av logotyp, typografi, färger och grafiska element m.m. Byggstenarna bildar tillsammans en enhetlig visuell identitet som gör det lätt att känna igen Skolverket som avsändare, oavsett vilken kanal som används för kommunikation.  

12

se mer

över

480

illustrationer

levererade

Illustrationsmanér

Skolverkets nya illustrationsmanér har ett enkelt och informativt formspråk som är tydligt och lätt att ta till sig. Det fungerar lika bra för såväl infografik och illustrationer som för animation. Typoform tog även fram ett antal bildsymboler som kan fungera som ett dekorativt element och en betydelsebärande signal. Den konsekventa utformningen gör att betydelsen och sammanhanget kan variera utan att tappa tydlig identitet.

13

se mer

runt

130

publikationer

per år

Publikationsmallar

Skolverket publicerar varje år en mängd publikationer i olika publikationsserier. Vi såg till att de lockar till läsning genom en tydlig layout, lättläst typografi och ett tilltalande omslag. Samtliga serier har fått en anpassad grafisk form och bildsymbol, som även kan användas i kommunikationen kring publikationen.

7

se mer

över

70 000

följare på

facebook

Sociala medier och film

Tydlighet och förmåga att snabbt väcka intresse är A och O för kommuniktion i sociala medier. Vi tog fram ett flertal mallar där en tydlig typografi kombinerades med Skolverkets olika grafiska element. Variationen gör att den grafiska formen lätt kan anpassas efter budskap och kanal, men ändå ge en enhetlig visuell identitet. Typoform tog även fram mallar för filmproduktion, t.ex. namnskyltar, olika bakgrunder, slut- och startrutor, övergångar och informationsrutor.

besöksadress

Vikingagatan 23

113 42 Stockholm

postadress

Box 6644

113 42 Stockholm

Kontakt

telefon: 08-545 722 70

e-post: info@typoform.se

följ oss