om oss

projekt

kontakt

VI GÖR DITT BUDSKAP TYDLIGT, FRÅN ID TILL FÄRDIG PRODUKT.

Vare sig du vill ta fram ett faktaspäckat läromedel på universitetsnivå, presentera en tilltalande och lättläst broschyr eller skapa ett visuellt tydligt gränssnitt för webb eller app gäller samma formel: grafisk form, illustration och grafisk produktion ska tillsammans skapa en summa som är större än delarna.

STORA TEGELSTENAR & LÄTTA BLAD

Över 40 års erfarenhet har lärt oss att producera allt från traditionella bokprojekt till digitala läromedel. Vi vet vad som krävs för att ro iland stora och krävande projekt, men också vad som intresserar och engagerar. Vi har kapacitet att ta hand om projektets alla delar: effektiv projektledning, lekfull kreativitet, väloljad produktion - allt kombinerat utifrån kundens önskemål och behov.

ETT URVAL AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE:

ASSA Abloy
Barnombudsmannen
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Diskrimineringsombudsmannen
Flir Systems
Folkhälsomyndigheten
Ica Bokförlag (Forma Books)
Kungl. Vetenskapsakademien
Liber
Läkartidningen
Mistra
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)
Naturvårdsverket
Sanoma Utbildning
SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)
Skolverket
Specialpedagogiska Institutet
Stockholms Universitet
Studentlitteratur
Svensk Byggtjänst
UKÄ (Universitetskanslerämbetet)
Verbum Förlag
Vetenskapsrådet